Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2004 > 2004-09-15

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 15. září 2004 č. 904

o změně usnesení vlády ze dne 23. března 2004 č. 264, ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s., o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s.

Vazba na záznam z jednání vlády: Usnesení vlády ČR - TEST

V l á d a

I. m ě n í podle § 10 odst.7 a 8 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, usnesení vlády ze dne 23. března 2004 č. 264, ke zprávě o výsledku exkluzivního jednání se společností KARBON INVEST, a.s., o přímém prodeji majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., tak, že se příloha uvedeného usnesení - Rozhodnutí o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s., metodou přímého prodeje vybranému nabyvateli - nahrazuje přílohou tohoto usnesení;

II. u k l á d á ministru financí realizovat bod I tohoto usnesení.Provede:

ministr financí
Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s , v. r.

w040915a.0904.doc