Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 1998 > 1998-08-21

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. srpna 1998 č. 532 + P

o uvolnění finančních prostředků z Fondu národního majetku
České republiky na dotaci hospodaření
zbytkových státních podniků


Vazba na záznam z jednání vlády: Databáze 'Vedení MŽP', Pohled 'Dokumenty vlády\Hierarchicky'

V l á d a

s c h v a l u j e použití finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky na dotaci hospodaření zbytkových státních podniků ve výši 7 112 tis. Kč na základě požadavků ke dni 30. června 1998 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.Provede:

ministr financí a předseda
prezidia Fondu národního
majetku České republikyPředseda vlády

Ing. Miloš Z e m a n , v. r.

P ř í l o h a

k usnesení vlády
ze dne 21. srpna 1998 č. 532A - Zakladatel = Ministerstvo průmyslu a obchodu
Název zbytkového podniku Důvod existence zbytkového st.p. viz. x) Požadovaná dotace Předpokládaný termín ukončení činn. zbyt.podn. Výše
zbytkového st.p.v tis. Kčobdobítermín ukončení v minulých obdobích
viz. x)činn. zbyt. podn.
PIKAZ - Inženýrský podnik, Praha b) 180 1. 7. 98 - 31.12. 98 31.12. 1998 1 578
TESLA Přelouč c) 351 1. 4. 98 - 31.12. 98 31.12. 1998 2 102
Formy a plasty Chuchelná b) 260 1. 5. 98 - 31.12. 98 31.12. 1998 448
ZEVETA, Bojkovice d) 120 1. 8. 97 - 30.11. 98 30.11. 1998 288
TRANSPORTA, Chrudim c) 698 1. 7. 98 - 31.12. 98 31.12. 1998 4 901
Cihelna Uhříněves b) 357 1. 1. 98 - 31.12. 98 31.12. 1998 430
PREFA Praha d) 566 1. 5. 98 - 31.10. 98 31.10. 1998 2 039
Celkem Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 532
B - Zakladatel = Ministerstvo dopravy a spojů
Název zbytkového podniku
Důvod existence
Požadovaná
dotace
PředpokládanýVýše schválené dotace
zbytkového st.p.
v tis. Kč
období
termín ukončení v minulých obdobích
viz. x)
činn. zbyt. podn.
Československá automobilová doprava -
- Hořovice c) 238 1. 7. 97 - 31.12. 98 31.12.1998 1 789
Československá automobilová doprava Kolín c) 3 915 1. 1. 97 - 31.12. 98 31.12.1998 3 668
Celkem Ministerstvo dopravy a spojů 4 153
C - Zakladatel = Magistrát hl. města Prahy
Název zbytkového podniku
Důvod existence
Požadovaná
dotace
PředpokládanýVýše schválené dotace
zbytkového st.p.
v tis. Kč
období
termín ukončení v minulých obdobích
viz. x)
činn. zbyt. podn.
Výtahy Praha b) 427 1. 1. 98 - 31.12. 98 31.12.1998 520
Celkem Magistrát hl.města Prahy 427
x)
b) nedořešené restituční nároky
c) postupné provádění privatizace, při němž je majetek subjektu vyjímán po částech
d) nutnost zachovat státní podnik po dobu, během níž je prováděna účetní závěrka ke dni převodu
majetku na Fond národního majetku České republiky, resp. ke dni zrušení státního podniku bez likvidace