Úvodní stránka > Jednání vlády > Dokumenty vlády > 2003 > 2003-01-08

   

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. ledna 2003 č. 30

k dislokačním změnám nezbytným pro zajištění činnosti
některých orgánů ústřední státní správy


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s o u h l a s í s tím, aby příslušnost hospodařit s budovou Hybernská 8, Praha 1 byla převedena ze státního podniku Zdravotnické zásobování na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových;

II. u k l á d á

1. ministryni zdravotnictví zajistit ve spolupráci s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových realizaci bodu I tohoto usnesení,

2. řediteli Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předložit

a) ve spolupráci s místopředsedou vlády, ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády předsedkyni Vládní dislokační komise do 31. ledna 2003 ke schválení návrh definitivní dislokace v rámci objektu Hybernská 8, Praha l,

b) ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí předsedkyni Vládní dislokační komise do 28. února 2003 ke schválení návrh definitivní dislokace v rámci objektu Podskalská 1290/19, Praha 2, bývalý Okresní úřad Praha - západ,

3. ministru práce a sociálních věcí uvolnit prostory ve 3. podlaží budovy Ministerstva zdravotnictví na Palackého nám. 4 do 30. dubna 2003 pro potřeby Ministerstva zdravotnictví.

Provedou:

ředitel Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových,
ministryně zdravotnictví,
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády, ministr spravedlnosti
a předseda Legislativní rady vlády

Předseda vlády

PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.